۱۳۸۹/۰۴/۱۹

528

[سلین] عادت داشت بگوید:« تجربه مثل فانوس است، فقط جلوی پای کسی را که آن را در دست دارد، روشن می‌کند.»

بخارا 51 ( وبژه نامه لویی فردینان سلین)/ پی یر دو ورژه/ ناهید فروغان

۱ نظر:

grotesque گفت...

اگر نفتِ فانوس را هم تجربیات زندگی در نظر بگیریم ... کم و زیادی نفت و همچنین کیفیتش در نور فانوس موثره .