۱۳۸۹/۰۴/۲۴

533

به گمان من تنها عکاسی است که، همانند بوسه، می‌تواند با تازه‌ترین کاربردهایش از درون آنچه به نظر ما چیزی با ظاهری قطعی و همیشگی می‌رسد صد چیز دیگر را بیرون بکشد که همه باز همان‌اند.

در جستجوی زمان از دست رفته، طرف گرمانت 2/ مارسل پروست/ مهدی سحابی

هیچ نظری موجود نیست: