۱۳۸۹/۰۵/۰۸

547

هنرمند آن انسان مشتاق و بی‌تابی است که در ذهن خود از مرزهای واقعیات عینی می‌گذرد. ولی آن‌چه از ورای واقعیت به ارمغان می‌آورد، چیزی جز بازآفرینی واقعیات نیست به علاوه‌ی تصوری از گذر در ورای واقعیت.
گمان می‌کنم در نیمه‌ی دوم عبارت خودم نمی‌دانستم چه می‌خواهم بگویم! شاید هم حالا آن را نمی‌فهمم. ورای واقعیات دیگر کجاست؟ ولی یک جایی هست!

نون نوشتن/ محمود دولت‌آبادی

هیچ نظری موجود نیست: