۱۳۸۹/۰۹/۰۶

627

"تو تاریخ انداختمت چون اصلا هیچ‌چی بلد نیستی."
"می‌دونم آقا. پسر، می‌دونم. نمی‌شه کاریش کرد."
دوباره گفت "اصلا هیچی." این خونمو به جوش ‌می‌آره. این‌که مردم بعد از اینکه چیزی رو قبول کردی بازم تکرارش می‌کنن.

ناتور دشت / جی. دی. سلینجر / محمد نجفی