۱۳۸۹/۱۱/۰۳

674

بحث کردن و کوشش برای متقاعد کردن مردم دیوانگی است. کسی که می‌خواهد دیکتاتور بشود نباید به روحیه نقد و استدلال مخاطبانش میدان بدهد، چونکه اولین قربانی چنین حرکتی خواهد شد. یک پیشوا فاشیست باید بداند چطور مخاطبان خودش را بی‌اختبار به دنبال خودش بکشد، آن‌ها را به هیجان درآورد و از خود بیخود کند و نفرت و انزجار آن‌ها را از کسانی که با بحث و مناظره وقت را تلف می‌کنند، برانگیزد: «با حرف شکم سیر نمی‌شود»، بله! با چنین شعاری می‌توان به مقابله سیاستمداران سنتی رفت.
مكتب ديكتاتورها / اينياتسيو سيلونه / مهدي سحابي

۲ نظر:

دانزاتور گفت...

آفرین

محمد گفت...

مكتب ديكتاتورها بسيار خواندني و در ياد ماندني و درس آموزه.
يد مهدي سحابي بخير!