۱۳۸۹/۱۱/۰۶

676

هر چقدر که دو نفر بیشتر با هم حرف داشته باشند به همان اندازه آهسته تر در کنار هم راه می روند.

مرد داستان فروش / یوستین گاردر / مهوش خرمی پور

۱ نظر:

Bi گفت...

بسی زیبا به دلمان نشست
حساب دو دوتا چارتا ست