۱۳۹۰/۰۷/۱۲

742

به نظرم برای استفاده از یک حق، انسان نباید نسبت به آن حق خودش را گناهکار بداند. برای من عشق، اگر خانواده‌ام آن را نخواهند گناه است. میرلا برعکس می‌گوید که گناه در این است که عشق را با گناه حس کنیم.

دفترچه‌ی ممنوع/ آلبا دسس په‌دس/ بهمن فرزانه