۱۳۸۷/۰۵/۱۱

42

مثل همۀ مردم، من حرف خود را می‌زنم. اگر آن‌ها زبان خود را مخلوط کرده‌اند، من هم مخلوط می‌کنم، اما حرص دارم با کلماتی مخلوط شود که قبیلۀ من دارد آن‌ها را فراموش می‌کند.

مقدمه منظومه روجا / نیما یوشیج

هیچ نظری موجود نیست: