۱۳۸۷/۰۵/۲۷

83

كشف عشق و محبت در چشمان يك سگ، كار دشواري نيست. اين همه عشق و وفا مرا به ياد مادرم مي اندازد- ولي چشمان او سبز بود...
سگ سفيد، رومن گاري

هیچ نظری موجود نیست: