۱۳۸۷/۰۶/۳۱

128

مارکس: فيلسوفان تا امروز همواره دنيا را تعبير كرده اند . وقت آنست كه دنيا را تغيير دهند
هوده ور(یکی از شخصیت ها) : تو نميخواهي دنيا را تغيير بدهي . ميخواهي دنيا را بتركاني


نمايشنامه در هفت پرده / ژان پل سارتر

هیچ نظری موجود نیست: