۱۳۸۸/۰۱/۰۶

265

روزی که تاریکی شروع می کند همه جا را گرفتن، روزی که دیگر باید بزودی گذاشت و رفت، هنوز یک خرده یاد پوچی های این دنیا می افتیم...

دسته‌ی دلقک ها / لویی فردینان سلین/ ترجمه: مهدی سحابی

هیچ نظری موجود نیست: