۱۳۸۸/۰۱/۱۴

267

انسان مساوی است با حاصل جمع بدبختی‌هایش، ممکن است گمان بری که عاقبت روزی بدبختی خسته‌ و بی‌اثر می‌شود، اما آن وقت خود زمان است که مایه‌ی بدبختی‌ات خواهد شد این را پدر می‌گفت.

خشم و هیاهو/ ویلیام فاکنر

هیچ نظری موجود نیست: