۱۳۸۸/۰۱/۱۴

268

توی جنگ بعدی، پیرا باید با پیرا بجنگند،
چون اون موقع، جوونا دارن می‌نوشن و می‌خندن و رویا می‌بینن.

the big guy doesn't have me out of here yet / Charles bukowski

هیچ نظری موجود نیست: