۱۳۸۸/۰۱/۱۷

269

شنيدنِ موسيقی را دوست می‌دارم اما تنها موسيقی‌اي كه مطلق را بيان می‌كند. موسيقی‌اي كه در آن حس می‌شود كه كسي بهشت و دوزخ را تكان می‌دهد. من موسيقی را بی‌نهايت دوست می‌دارم، به‌ويژه از آن‌رو كه به گمان‌ام چندان پای‌بندِ اخلاق نيست.

دمیان/هرمان هسه

هیچ نظری موجود نیست: