۱۳۸۸/۰۷/۲۸

412

به نظر من وقتی خداوند در صبح اولین دوشنبه,آفرینش زمین را آغاز کرد, می‌شد لب پنجره ایستاد و صدای تکه‌های گل را شنید که شلپ شلپ از روی بیلچه‌ی خداوند می‌افتند تا تپه‌های ازلی و ابدی ساخته شوند. راستی پرسروصدا‌ترین کار دنیا چه بوده؟ خب معلوم است. ساخته شدن برج بابل.خب نتیجه‌اش چه شد؟ یک صفحه‌ ونیم گزارش از زبان اسپرانتو در مجله‌ی نورث آمریکن ریویو.
نان زنان افسونگر/ اُ.هنری/ علی فامیلیان

هیچ نظری موجود نیست: