۱۳۸۹/۰۸/۰۸

615

جرج یانگ - اگه بخوای از مرز مواد رد کنی، اصل کار اینه که باید آرامشتو حفظ کنی. روش من اینه که به یه چیز خوشایند فکر می‌کنم؛ یه مهمونی جالب، لحظه‌ی پیروزی‌م، یا یه ماجرای جنسی. در واقع من بودنِ خودم توی اون مکان رو طرح‌ریزی می‌کنم. اگه دقیقتر بخوای، یه‌جور تفکر کوچیک ماورایی. فوت‌وفن‌ش اینه که همه‌ی جزئیات ریز رو تصور کنی. هر چیزی که ذهنتو از این واقعیت دور نگه داره که اگه 15 کیلو مواد توی چمدونت پیدا کنن برای مدت خیلی زیادی به زندان خواهی رفت.

Blow/Ted Demme